Terugblik op succesvolle gymnastic clinic

Sinds dit jaar zijn we bij begonnen met het aanbieden van specifieke clinics. Hier komen onderwerpen aan bod die voor verschillende doelgroepen interessant zijn. Door deze in kleine groepen te geven (het personal aspect waar Personal Gym Zwijndrecht voor staat), krijgt elke deelnemer de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Zaterdag 26 februari was de eerste clinic, deze stond volledig in het teken van ‘Gymnastics’. Door de kleine groepssamenstelling was vooraf aan de deelnemers gevraagd aan wat voor ‘gymnastic skills’ zij wilden werken. Omdat naar deze clinic voornamelijk crossfitters kwamen en volgende maand de crossfit open begint, wilden de meeste deelnemers werken aan de muscle-up en de handstand walks. Aan de hand van deze vraag heeft voormalig topturner Axel Quist het programma van de dag samengesteld en zijn we aan de slag gegaan om iedereen zijn ‘gymnastic skills’ te verbeteren.

De clinic zelf begon zoals het bij een clinic hoort: met het verwelkomen van de deelnemers en het voorstellen van ons zelf. Daarna gingen we van start met een algemene warming up, gevolgd door een warming up waarbij specifieke houdingsoefeningen werden gedaan die de basis vormen en terug komen tijdens de oefeningen.

Daarna gingen we aan de slag met diverse progressies naar een ‘bar muscle up’. Dus hoe zorg je nou dat je het maximale uit je ‘kipping’ haalt? Hoe plaats je je handen? En wat voor oefeningen kan je doen, zodat je uiteindelijk 1 of meerdere bar muscle ups kan maken?

Na de ‘bar muscle up’ zijn we aan de slag gegaan met het opbouwen naar een handstand of zelfs naar de handstand walk. We begonnen eerst met wat valtechnieken, want veilig bewegen staat natuurlijk voorop. Dit deden we ook omdat veel mensen geen handstand durven te doen, omdat ze bang zijn om te vallen. Na de valtechnieken zijn we in tweetallen aan het werk gegaan om in handstand te staan waarbij de ander je helpt om in die positie te staan. De deelnemers die al vrij in een handstand kunnen staan, werkten aan hun handstand walk. Degene die dat nog niet lukte, werkten met oefeningen bij de muur.

Na de handstand gingen we nog aan de slag met specifieke oefeningen die belangrijk zijn bij het maken van een ring muscle up. Ringen zijn natuurlijk instabiel dus we hebben oefeningen gedaan waar je balans ook op de proef wordt gesteld. Aan het einde van de clinic was er nog ruimte om met individuele ‘problemen’ aan de slag te gaan. Axel nam hier uitgebreid de tijd voor.

Na afloop ging iedereen enthousiast en met alle nieuwe geleerde kennis en technieken naar huis. We hebben veel leuke reacties mogen ontvangen. Dus uiteraard een speciale dank naar onze deelnemers van de eerste clinic!